Tomasz Michalik

Międzynarodowy Przewodnik Wysokogórski IVBV

Międzynarodowy Przewodnik Wysokogórski IVBV
Przewodnik tatrzański I klasy
Ratownik zawodowy TOPR Instruktor narciarski PZN