Międzynarodowy Przewodnik Wysokogórski IVBV
Międzynarodowy Przewodnik Wysokogórski IVBV
Przewodnik tatrzański I klasy
Ratownik zawodowy TOPR Instruktor narciarski PZN

Kocioł Kościelcowy droga Kochańczyka – dobry cel na początek przygody ze wspinaniem zimowym !!! zapraszam….