Międzynarodowy Przewodnik Wysokogórski IVBV
Międzynarodowy Przewodnik Wysokogórski IVBV
Przewodnik tatrzański I klasy
Ratownik zawodowy TOPR Instruktor narciarski PZN

Komin Komarnickich i grań Szarpanych Turni – piękne wspinanie w litym granicie !!! 11.2015