Międzynarodowy Przewodnik Wysokogórski IVBV
Międzynarodowy Przewodnik Wysokogórski IVBV
Przewodnik tatrzański I klasy
Ratownik zawodowy TOPR Instruktor narciarski PZN

koniec kwietnia ,a na Mnichu i Zadnim Mnichu warunki zupełnie zimowe …29 i 30.04.2017