Międzynarodowy Przewodnik Wysokogórski IVBV
Międzynarodowy Przewodnik Wysokogórski IVBV
Przewodnik tatrzański I klasy
Ratownik zawodowy TOPR Instruktor narciarski PZN

Pierwsze wejście na Mięguszowiecki Szczyt Wielki 1877 r. Ludwik Chałubiński , Maciej Sieczka i Wojciech Roj