Międzynarodowy Przewodnik Wysokogórski IVBV
Międzynarodowy Przewodnik Wysokogórski IVBV
Przewodnik tatrzański I klasy
Ratownik zawodowy TOPR Instruktor narciarski PZN

rodzinnie na Gerlachu – z córką Zosią ,żonką Kasią i ciocią Krysią …..07.10.2014